Bestuurswisseling.

Helaas is het nu afscheid nemen van onze Nico van Schie die vanaf 2004 eerst de penningmeester werd bij de POG-IJsselstein.

Vervolg toegangkelijkheid nieuwe trams.

We schrijven nu halverwege de maand juni 2020, en het blijft flink tobben met de vernieuwingen van de sneltram!

Toegangkelijkheid nieuwe trams

Zijn de nieuwe trams geschikt voor rolstoelers, scootmobielers, rollator en kinderwagen gebruikers ?

Bijeenkomst op 26 november

In het najaar was de bijeenkomst op 26 november Toen kwam Veilig Verkeer Nederland een "verhaal" houden over verkeersregels voor rolstoelen en scootmobielen; als tweede onderwerp van die middag stond op het programma de techniek van rolstoel en scootmobiel;

Scholenproject 15 oktober 2019

Ieder mens heeft een beperking. Niemand is volmaakt en kan alles. Het Plaatselijk Overleg Gehandicaptenbeleid IJsselstein (POG) heeft geprobeerd haar steentje bij te dragen aan begrip en saamhorigheid in de gemeente IJsselstein door op 15 oktober jl. een gezellige, leerzame middag te organiseren met mensen van het Sociaal Domein via het spelen van het Scholenprojectspel.