Testen nieuwe sneltram IJsselstein.

Weer een nieuw vervolg in de ontwikkelingen van de sneltram om een werkzaam produkt te gaan realiseren.

Nu was het P.O.G. -IJsselstein benaderd vanuit de gemeente en de provincie om mee te werken aan het testen van de nieuwe trams, door mensen met een fysieke beperking en hun vervoersmateriaal.

Nieuw contract voor Regio-taxi Utrecht.

Voor de komende drie jaar zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de regio-taxi Utrecht.
Willemsen- de Koning waren en blijven nu de vervoerder van de regio-taxi.
De nieuwe regelingen gaan per 15 augustus 2020 in.

Bestuurswisseling.

Helaas is het nu afscheid nemen van onze Nico van Schie die vanaf 2004 eerst de penningmeester werd bij de POG-IJsselstein.

Vervolg toegangkelijkheid nieuwe trams.

We schrijven nu halverwege de maand juni 2020, en het blijft flink tobben met de vernieuwingen van de sneltram!

Toegangkelijkheid nieuwe trams

Zijn de nieuwe trams geschikt voor rolstoelers, scootmobielers, rollator en kinderwagen gebruikers ?

Bijeenkomst op 26 november

In het najaar was de bijeenkomst op 26 november Toen kwam Veilig Verkeer Nederland een "verhaal" houden over verkeersregels voor rolstoelen en scootmobielen; als tweede onderwerp van die middag stond op het programma de techniek van rolstoel en scootmobiel;

Scholenproject 15 oktober 2019

Ieder mens heeft een beperking. Niemand is volmaakt en kan alles. Het Plaatselijk Overleg Gehandicaptenbeleid IJsselstein (POG) heeft geprobeerd haar steentje bij te dragen aan begrip en saamhorigheid in de gemeente IJsselstein door op 15 oktober jl. een gezellige, leerzame middag te organiseren met mensen van het Sociaal Domein via het spelen van het Scholenprojectspel.