Bijeenkomst op 26 november

In het najaar was de bijeenkomst op 26 november Toen kwam Veilig Verkeer Nederland een "verhaal" houden over verkeersregels voor rolstoelen en scootmobielen; als tweede onderwerp van die middag stond op het programma de techniek van rolstoel en scootmobiel;
Hierover kwam Meyra om iets vertellen Het POG is, zoals voorgaande jaren, akkoord gegaan met de basisvermelding in de gemeentegids van 2015, die huis aan huis verspreid is. In 2015 zijn er twee nieuwsbrieven uitgegaan. Het POG heeft een Facebook-account waarop regelmatig informatie over het POG wordt geplaatst. Scholenproject Bijna alle basisscholen hebben in het schooljaar 2014/2015 en 2015/2016 meegedaan aan het Scholenproject. Twee keer per maand (altijd op een dinsdagmiddag) komt een aantal vrijwilligers met een beperking in de groepen 7 of 8 om op een spelende wijze voorlichting te geven. Op de laatste projectmiddag van het schooljaar (9 juni 2015) werden de vrijwilligers bedankt voor hun grote inzet en ze kregen een kleine attentie. Niet alle vrijwilligers zijn in staat zelfstandig naar de scholen te gaan. Het Rode Kruis heeft voor vervoer van deze vrijwilligers, haar personenbusje + chauffeur beschikbaar gesteld. Ook de voorlichtingsmaterialen worden met dit busje naar de school van die dag gebracht. Het Scholenproject bestond in jaar. Vanwege het overlijden van een van de voortrekkers van het project, is dit pas in 2015 met alle voorlichters te gevierd. Aangepast (openbaar) vervoer Aangepast (openbaar) vervoer is daarom een van de belangrijkste vereisten voor mensen met een beperking om daadwerkelijk zelfstandig ergens te komen. Niet iedereen in de maatschappij kan zo maar gebruik maken van de fiets of auto om van A naar B te gaan. Het openbaar vervoer, de Regiotaxi en Valys zijn daarom heel belangrijk. Iedereen heeft recht op goed en betaalbaar vervoer. Sneltram In de gemeente IJsselstein is reizen met de sneltram voor gebruikers van een gehandicaptenvoertuig geen probleem. De meeste sneltramhaltes hebben verhoogde perrons zodat in- en uitrijden gemakkelijk is. Daar waar dat nog niet het geval is (geen bruikbaar perron) hoeft dit geen belemmering te zijn om met de sneltram te gaan reizen. De trambestuurder legt (desgevraagd) een plank uit over het hoogteverschil tussen tram en perron, zodat in- en uitrijden makkelijk gaat. Stads- en streekbus Reizen met bus is in sommige bussen goed mogelijk. Deze bussen en bushaltes zijn zodanig aangepast dat het in- en uitrijden met een rolstoel geen problemen oplevert. Het stads- en streekvervoer moet in 2015 optimaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat betekent dat ongeveer 70% van alle busreizen toegankelijk zijn voor mensen 6